Penjoll Vintage Perles

Penjoll Vintage Perles

Penjoll en plata amb bany d’or, perles i pàtina de pigment blau resistent d'ART Centre Barcelona. Peça d’estil elegant, original i únic feta a mà.

  • POLÍTICA DE DEVOLUCIÓ I REEMBOLSAMENT

    La devolució dels productes sol·licitats donarà lloc al reemborsament de la totalitat de les quantitats abonades pel usuari. El cost de devolució serà assumit pel usuari. Quedan excloses d’aquest cas aquelles devolucions que es derivin d’un error nostre o d’algun defecte del producte.